I byggnaden på Fiskaregatan finns idag Social Service.

Tillbaka till alla fastigheter