Vi var bland de första i Sverige att i riktigt stor skala bryta grus under grundvattennivån. Vår brytning under vattnet är fortfarande unik. När det är dags för vårt flytande skopverk att leverera den sista kubikmetern grus, är det lummigt och vackert runt sjön. Miljöpåverkan är mycket liten under brytningstiden och återställningsarbetet blir enkelt.

Vi levererar snabbt eller kom och hämta.
Utlastning vardagar 06.30-15.30