Bösarps Grus & Torrbruk har alltid varit noga med att naturen runt en befintlig grustäkt ska vara så naturlig som möjligt och att den dag då den sista kubikmetern är utvunnen ska det vara lummigt och vackert kring sjön. Detta miljöarbete kräver engagemang och uppoffringar men ger oss en vacker närmiljö och uppmärksammade priser både i Sverige och Europa.

För att få en dammfri och ergonomisk hantering av torrbruk har vi bland annat utvecklat:

  • Planblandare BL 250
  • Storsäcksbehållare ST 5
  • Storsäcksbehållare ST 3
  • Storbehållare TB10